IMIS training

Inleiding

Voor het verbeteren van de inhalatietechniek bij patiënten is het trainen van zorgverleners een belangrijk middel. De voorschrijver, maar ook de apothekersassistent, ( long-) verpleegkundige of de praktijkondersteuner bij de huisarts zijn de belangrijkste bronnen van informatie voor de patiënt.

Een goed geïnformeerde en getrainde hulpverlener kent de karakteristieken van de verschillende inhalatoren, kent de juiste inhalatietechnieken en kan deze informatie ook omzetten naar een instructie aan de patiënt met oog voor de individuele mogelijkheden van die patiënt.

De hoofddoelstelling van de Stichting IMIS is het trainen van zorgverleners volgens de laatste inzichten over inhalatietechniek en het geven van instructie op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis en onafhankelijk van farmaceuten. De secundaire uitkomst is een betere inhalatietechniek bij patiënten. De Stichting heeft daarvoor verspreid over het land speciaal opgeleide trainers beschikbaar.

Trainingen

Een training inhalatietechniek kan in verschillende contexten worden aangeboden:

 • In het algemeen worden trainingen lokaal georganiseerd. Dat wil zeggen dat een apotheek, thuiszorginstelling, verpleeghuis, gezondheidscentrum of zorggroep zelf het initiatief neemt voor het bijscholen van hun eigen hulpverleners.
 • Trainingen kunnen ook een onderdeel zijn van de introductie van een regionaal formularium of werkafspraak binnen een Zorggroep.
 • Verder worden specifieke trainingen verzorgd als onderdeel van een FTO. Ook de CAHAG heeft een training opgenomen in het trainingsprogramma
 • Soms worden ook trainingen georganiseerd met een open inschrijving. Zie hiervoor de aankondiging op de website.

Inhoud

Iedere training bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel waarin de verschillende inhalatietechnieken worden geoefend. In het theoretische gedeelte wordt de achtergrond van de inhalatietechniek belicht. Ruime kennis kan helpen bij het goed overbrengen van de informatie naar de patiënt. U kunt daarbij denken aan kennis over de aandoeningen waarvoor inhalatiemedicatie wordt voorgeschreven, therapietrouw of instructie geven aan laaggeletterden. Maar ook meer technische aspecten, zoals het waarom van voldoende uitademen vooraf aan de inhalatiemanoeuvre of de weerstand van de verschillende inhalatoren en de consequenties die dit heeft voor de inademing.

Bij de inhalatie instructie is het goed om je als zorgverlener te realiseren dat jij niet de enige bent die inhalatie instructie geeft. De praktijkondersteuner, apothekersassistente en de longverpleegkundige geven allemaal instructie. Het is goed om dan de inhoud van de instructie en het proces, wie doet wat, op elkaar af te stemmen. Tijdens de IMIS trainingen wordt hierbij stil gestaan door dit te bespreken en door tips te geven hoe je deze samenwerking kunt aanpakken.

Werkvormen

Er zijn twee werkvormen voor een training beschikbaar. U kiest voor de vorm die het beste past bij uw doelgroep of doelstelling:

 1. Standaard training

De trainer verzorgt op locatie het theoretische en het praktische onderdeel van de training. Naast een gedeelte met basiskennis kiest u vooraf in samenspraak met de trainer enkele onderwerpen of accenten voor het theoretische deel. Deze training bestaat voor ongeveer de helft uit een praktisch deel waarin geoefend wordt.

Duur: ongeveer 2,5 uur

 1. Blended learning ( mix van E-learning en praktijk )

Het theoretische gedeelte bestaat daarbij uit een E-learningprogramma dat vooraf aan het praktijkdeel van de training wordt gevolgd. Het praktijkdeel vindt plaats op locatie met de trainer. De e-learning bestaat uit een presentatie en een aantal vragen die moeten worden beantwoord. De resultaten daarvan worden doorgegeven aan de trainer en deze gebruikt ze deels voor de inhoud van de praktische training.

Duur: E-learning 1 uur; praktijkdeel: 1,5 uur

Accreditatie

De trainingen zijn geaccrediteerd voor de verschillende beroepsgroepen. Zie voor de te verkrijgen punten de link elders op de website.

Kosten

De kosten van een IMIS training zijn als volgt opgebouwd:

 • Basistarief voor een training: €75,-
 • Trainersvergoeding (3 uur): €82,- per uur + evt. reiskosten
 • Deelnemerskosten: €25,- per deelnemer
  (bedragen zijn excl. BTW)

Deze kosten dekken de vergoeding van de trainer, het verzorgen van het bijschrijven in de verschillende registers en overige administratiekosten. De locatie dient door de organisator zelf te worden geregeld

Opmerking: Soms is het mogelijk (een deel van) de kosten middels sponsoring te vergoeden. Eventuele sponsoring heeft geen gevolgen voor inhoud van de training. Zie een overzicht van de sponsoren via deze link.