Samenwerking

De Stichting IMIS zoekt samenwerking met andere partijen die op het gebied van zorgverbetering actief zijn. Zo is er een samenwerkingsafspraak gemaakt met de Stichting CAHAG (expertgroep NHG/LHV). Deze stichting wil de kwaliteit van zorg aan astma & COPD patiënten verbeteren door de deskundigheid van de professionals te verhogen.

De stichting IMIS is tevens vertegenwoordig in de Longalliantie Nederland (LAN) waarin ook gestreefd wordt naar eenduidigheid en kwaliteit van de zorg voor patiënten in de bredere zin van het woord. Het geven van trainingen kan daar een onderdeel van uitmaken. Verder is afgesproken de inhalatieprotocollen van IMIS en de LAN op elkaar af te stemmen.

De stichting IMIS werkt nauw samen met de Faculty of Science and Engineering, Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP), Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, University of Groningen. Deze samenwerking is van belang om de wetenschappelijke onderbouwing te kunnen waarborgen.

De samenwerking met de uitgever Esculaap Media bv is ook van groot belang om alle ontwikkelde patiënten materialen op een zeer professionele aan te bieden met de kwaliteit die ze verdienen. Bovendien is uit deze samenwerking het inmiddels populaire vakblad PUF ontstaan.

Daarnaast is er een samenwerking met stichting Kijksluiter en Esculaap Media bv waarbij de initiële IMIS patiëntenkaarten worden omgezet in de Kijksluiteromgeving zodat deze breed (internationaal) worden ingezet. Uiteraard behouden deze kaarten hun inhoudelijk wetenschappelijke waarborging.

De stichting IMIS is ook een samenwerking aangegaan met de Inhaler Research Workgroup (IRW) en de stichting Inhalatie Technologie Werkgroep (ITW) waaruit een nieuwe alliantie is ontstaan met de naam Inhalatie Instituut Nederland (IIN). In het IIN is er sprake van bundeling van kennis en expertise op het gebied van zorg, onderwijs en nascholing m.b.t. inhalatiemedicatie.

Sponsoren

Om het hoge kwaliteitsniveau van de werkzaamheden en producten van IMIS te kunnen handhaven, worden onze activiteiten financieel ondersteund door een unrestricted grant van verschillende geneesmiddelfabrikanten. Deze multisponsoring en totaal geen bemoeienissen van de fabrikanten op de inhoud van onze trainingen en producten staan garant voor een onafhankelijk functionerende Stichting IMIS. De Stichting IMIS hanteert de CGR-regels.

Wij danken de volgende sponsoren: