Samenwerking met CAHAG

Stichting IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School) en stichting CAHAG hebben 10 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend. Gezamenlijk wil men de kwaliteit van zorg verbeteren voor volwassenen en kinderen met astma en COPD in Nederland.

Dit willen ze o.a. bereiken door het organiseren van scholingsactiviteiten onder leiding van ervaren IMIS instructeurs en kaderhuisartsen. Hiervoor is gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld. Een huisarts kan samen met zijn praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner de scholing over inhalatie en doelmatig voorschrijven volgen.

De scholingsmodule voor huisartsen en praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners (incl docenten) kan voor een regio ingekocht worden bij de CAHAG. De basis- en gevorderde IMIS cursus alleen voor longverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners, apothekersassistenten, etc kan ingekocht worden bij de IMIS.

Voor meer informatie zie op de cahagwebsite onder scholing en bij IMIS via www.stichtingimis.nl  of secretaris@stichtingimis.nl