Wat doet Stichting IMIS?

Uit veel onderzoek blijkt dat 60 – 70% van de mensen die inhalatiemedicatie gebruiken één of meerdere essentiële fouten maakt. Fouten die dikwijls voorkomen hadden kunnen worden door een goede inhalatie instructie, maar zeker ook door een goede uitleg waarom een goede inhalatie noodzakelijk is om de medicatie op de juiste plek in de longen te krijgen. Daarvoor heeft Stichting IMIS de afgelopen jaren IMIS-trainers opgeleid die overal in het land trainingen verzorgen. Daarnaast verspreidt Stichting IMIS wetenschappelijk onderbouwde inzichten rondom inhaleren om de kennis te verhogen bij de zorgprofessional.

De activiteiten die door IMIS worden uitgevoerd worden wetenschappelijk getoetst door de faculteit Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat betekent dat lesmateriaal en protocollen op basis van het laatste wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld.

Stichting IMIS werkt al jaren mee aan het onderhouden van de website www.inhalatorgebruik.nl  met de laatste actuele protocollen en informatiefilmpjes. Ook op haar eigen website www.stichtingimis.nl probeert IMIS de zorgprofessional te informeren over de laatste ontwikkelingen.

IMIS-trainers

Onder het tabje Trainers vindt u alle IMIS-trainers in Nederland. Deze trainers worden regelmatig bijgeschoold op de zogenoemde terugkomdagen. Deze training bestaat uit actuele kennis over nieuwe inhalatoren en hun eigenschappen, maar ook over bijv. de uitvoering van de IRW-methode. De IMIS-trainers geven overal in het land trainingen aan zorgprofessionals die inhalatie instructie geven aan patiënten.

Historie

Het regionaal netwerk van longverpleegkundigen is in 2007 in de provincie Groningen begonnen met een project voor uniformering van inhoud en methodiek van de instructie voor inhalatiemedicatie. Samen met apothekers, longartsen en huisartsen zijn afspraken gemaakt over de rol van hulpverleners en is een training opgezet, met gestandaardiseerd lesmateriaal en protocollen. In 2008 is uit de projectgroep de Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) voortgekomen en de laatste jaren zijn de activiteiten landelijk uitgerold. Er zijn per provincie trainers opgeleid en geregistreerd. Zij verzorgen nu trainingen aan apothekers, apothekersassistenten, huisartsen, praktijkverpleegkundigen, verzorgenden in verzorgings- en verpleeghuizen.