Nu te koop: feiten en fabels over inhaleren

Over inhaleren en inhalatie-devices is veel informatie beschikbaar vanuit verschillende bronnen. Soms is deze informatie tegenstrijdig of gekleurd door financiële belangen. Het boek Feiten en fabels over inhaleren is geschreven om vanuit wetenschappelijk perspectief duidelijkheid te verschaffen. De auteurs van het boek zijn Paul Hagedoorn, onderzoekers bij de vakgroep Inhalatietechnologie van de RuG en Titia Klemmeijer, longverpleegkundige in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Beide auteurs zijn verbonden aan de stichting IMIS.

Meer informatie over het boek leest u hier

Feiten en fabels over inhaleren