Doelstelling Stichting IMIS

Patiënten met longziekten gebruiken bijna allemaal medicatie die per inhalatie moet worden gebruikt.

Deze toediening heeft het grote voordeel dat het meteen in het gewenste gebied in de longen wordt gebracht, waardoor de werking van het medicament verbetert en er vaak ook minder van de werkzame stof nodig is.

Juiste inhalatietechniek
De belangrijkste voorwaarden zijn echter een juiste inhalatietechniek en het gebruik van de juiste inhalator. Veel patiënten maken fouten bij de toediening, omdat er bijvoorbeeld geen goede instructie is gegeven of er een onjuist protocol wordt gehanteerd. De Stichting IMIS beoogt een correct gebruik van doseerapparatuur voor inhalatiemedicatie door middel van het trainen zorgverleners en het maken van protocollen. Er wordt gestreefd naar een landelijke kwaliteit en uniformiteit in instructies en materialen.

Doelstelling
De Stichting IMIS probeert deze doelstelling te bereiden door:

  • Organiseren van scholingsactiviteiten voor hulpverleners door speciaal daarvoor getrainde (long)verpleegkundigen
  • Ontwikkelen van scholingsmateriaal voor hulpverleners volgens de laatste wetenschappelijke inzichten
  • Coördineren van scholingsactiviteiten voor hulpverleners
  • Ontwikkelen van protocollen voor het gebruik van de verschillende inhalatoren en verneveltechnieken.
  • Ontwikkelen van patiënteninstructiematerialen
  • Het vormen van een kenniscentrum op het gebied van inhalatietechniek en inhalatietechnologie