CountAir

CountAir teller voor dosisaerosol beschikbaar

Wat is de CountAir®?

De CountAir® is het eerste medische hulpmiddel speciaal ontwikkeld voor alle COPD en astmapatiënten die gebruik maken van een dosisaerosol zonder ingebouwde teller. De CountAir® telt het aantal doseringen. Zo kan de patiënt zien hoeveel doseringen er nog in de inhalator aanwezig zijn. De CountAir® telt af, hierdoor weet de patiënt ten alle tijden hoeveel medicatie er nog over heeft voordat deze op pad gaat.

Waarom de CountAir®?

In Nederland zijn meer dan 600.000 patiënten, die op dit moment longmedicatie via een dosisaerosol gebruiken waar geen teller op zit. Uit onderzoek is gebleken dat bij gebruik van een inhalator met een teller het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp voor longklachten bijna 50% lager is. Ook het aantal ziekenhuisopnames voor long-gerelateerde klachten is een stuk lager bij gebruik van een inhalator met teller. Verder is gebleken dat veel patiënten hun dosisaerosol door gebruikten terwijl de medicatie al op was en zij dus geen of een tekort aan werkzame stof inhaleerden. Daarom is het belangrijk voor een patiënt om te weten of er nog medicatie geïnhaleerd wordt of dat deze al op is. Op deze website kunt u lezen wat de CountAir® is en vindt u de juiste informatie over het gebruik van de CountAir®. Het instructiefilmpje en de gebruiksinstructie zijn goedgekeurd door een expertteam van zorgverleners en patiënten.

Feiten en fabels over inhaleren

Nu te koop: feiten en fabels over inhaleren

Vernieuwde website inhalatorgebruik.nl is live!

Ruim één miljoen mensen in Nederland met chronische longziekten gebruiken inhalatiemedicatie. Het is belangrijk dat patiënten regelmatig instructies ontvangen over het juiste gebruik van hun inhalatiemedicatie, en dat alle betrokken zorgverleners dezelfde instructies geven.

Samenwerking met CAHAG

Stichting IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School) en stichting CAHAG hebben 10 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend. Gezamenlijk wil men de kwaliteit van zorg verbeteren voor volwassenen en kinderen met astma en COPD in Nederland.