Boek Inhalatie – technologie en instructie

Inhalatie Instructie en Technologie

P. Hagedoorn, T.J. Klemmeier

Bij een diversiteit aan longaandoeningen, zoals astma bronchiale en chronisch obstructief longlijden (COPD), worden verschillende vormen van inhalatiemedicatie gebruikt. Door het beschikbaar komen van veel verschillende inhalatiesystemen, waarin tientallen inhalatiemedicamenten (of combinaties daarvan) kunnen worden toegepast, neemt weliswaar de keuzevrijheid toe, maar zullen sommigen door de bomen het bos niet meer zien.

De uitgave inhalatie instructie en technologie is bedoeld voor praktiserende longartsen, (kader)huisartsen, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners in de huisartspraktijk, apothekers en andere geïnteresseerden, als een soort routeplanner door het ‘onontgonnen bos’ van de inhalatiesystemen en -instructies.

Inhoud Inhalatie Instructie en Technologien

  • Anatomie to depositie
  • Dosisaerosolen
  • Droogpoederinhalatoren
  • Vernevelaars
  • Soft-mist-inhalatoren
  • Keuze van inhalatiesysteem
  • Inhalatie instructie
  • Therapietrouw
  • Misvattingen

Deze 2e herziene editie van van de succesvolle uitgave ‘Inhalatie Technologie en Instructie’ bevat naast een groot aantal aanvullingen ook inhalatie-instructies (28 stuks) van alle op dit moment in Nederland gebruikte inhalatiesystemen. Met behulp van duidelijke full colour illustraties wordt de inhalatie-instructie stap voor stap uitgelegd.