Artikelen door dmhaarlem

Vernieuwde website inhalatorgebruik.nl is live!

Ruim één miljoen mensen in Nederland met chronische longziekten gebruiken inhalatiemedicatie. Het is belangrijk dat patiënten regelmatig instructies ontvangen over het juiste gebruik van hun inhalatiemedicatie, en dat alle betrokken zorgverleners dezelfde instructies geven.

Samenwerking met CAHAG

Stichting IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School) en stichting CAHAG hebben 10 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend. Gezamenlijk wil men de kwaliteit van zorg verbeteren voor volwassenen en kinderen met astma en COPD in Nederland.