Achtergrond

Historie
Het regionaal netwerk van longverpleegkundigen is in 2007 in de provincie Groningen begonnen met een project voor uniformering van inhoud en methodiek van de instructie voor inhalatiemedicatie. Samen met apothekers, longartsen en huisartsen zijn afspraken gemaakt over de rol van hulpverleners en is een scholing opgezet, met gestandaardiseerd lesmateriaal en protocollen. In 2008 is uit de projectgroep de Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) voortgekomen en de laatste jaren zijn de activiteiten landelijk uitgerold. Er zijn per provincie trainers opgeleid en geregistreerd. Zij verzorgen nu trainingen aan apothekers, apothekersassistenten, huisartsen, praktijkverpleegkundigen, verzorgenden in verzorgings- en verpleeghuizen.

Wetenschappelijk onderbouwing
De activiteiten die door IMIS worden uitgevoerd worden wetenschappelijk getoetst door de faculteit Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat betekent dat lesmateriaal en protocollen op basis van het laatste wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld.

Samenwerking
De Stichting IMIS zoekt samenwerking met andere partijen die op het gebied van zorgverbetering actief zijn. Zo is er een samenwerkingsafspraak gemaakt met de Stichting CAHAG (expertgroep NHG/LHV). Deze stichting wil de kwaliteit van zorg aan astma & COPD patiënten verbeteren door de deskundigheid van de professionals te verhogen.

Sinds 2002 organiseert zij congressen en cursussen voor huisartsen, huisartsen in opleidingen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen met aandacht voor verbetering van de therapietrouw en inhalatietechnieken. De Stichting IMIS en de stichting CAHAG hebben afgesproken dat zij op voornoemde terreinen beide dezelfde doelstelling nastreven en dat de Stichting IMIS de CAHAG scholingen op het gebied van inhalatie verzorgt.

De stichting IMIS is tevens vertegenwoordig in de Longalliantie Nederland (LAN) waarin ook gestreefd wordt naar eenduidigheid en kwaliteit van de zorg voor patiënten in de bredere zin van het woord. Het geven van scholingen kan daar een onderdeel van uitmaken. Verder is afgesproken de inhalatieprotocollen van IMIS en de LAN op elkaar af te stemmen.

Stichting IMIS bestaat uit:

  • Dr. L.H. Steenhuis, voorzitter en longarts
  • Mw. T.J. Klemmeier, secretaris en longverpleegkundige
  • Drs. J.F.J. Lüers, penningmeester en apotheker
  • Dhr. R. van Heerde, bestuurslid en verpleegkundig specialist
  • ing. P. Hagedoorn, bestuurslid en wetenschappelijk adviseur
  • Dhr. W.J.M. van Litsenburg, bestuurslid en verpleegkundig specialist
  • Mevr. Drs. M. Veltman, bestuurslid en gezondheidswetenschapper
  • Dhr. B. van Dellen, secretaris